Eagarfhocal

Thug an bhliain nua cúis ríméid do Chumann Húicéirí na Gaillimhe ós bhfuil muid ag ceiliúradh 40 bliain ó bunaíodh an Cumainn i 1978.
Is deis mhaith an garsprioc seo chun measúnú a dhéanamh ar gach a bhfuil bainte amach againn go dtí seo, agus freisin chun bunchloch a leagann do na pleaineanna suntasacha atá againn don toghachaí.
Caithfear buíochas mór a ghlacadh le úinéirí agus saortha-bád na Húicéirí don iarracht a dhéanann siad leis na soithigh stairiúla seo, iad á gcaomhnú agus ag tógáil báid nua de réir na n-aidhmeanna lenár bunaíodh an Cumann. Is iad na bádóirí áitiúla croí-lár Chumann Húicéirí na Gaillimhe.
Táimid faoi chomaoin do na daoine ar fad a thug cúnamh dhúinn fás: iad siúd a spreag, iad siúd a d-oibrigh go crua, iad siúd a rinne infheisitíocht, agus iad siúd roinn a gcuid saineolais. Níl i Johnny Healion, Dick Scott, agus Tom Darba ach cúpla ainm as liosta fada do na daoine a spreag athbheochan na Húicéirí, agus a bhuíochas dá gcuid iarrachtaí tá íomhá an bháid is dúchasaí d’Éirinn le feiceáil ar fud fad na cruinne.
Is fúinne ata sé anois, na glúinte nua atá ag éirí aníos, treoir á sinsir a leannacht, ceiliúradh a dhéanamh ar a n-oidhreacht, tionscnaimh nua a fhorbairt muid fhéin, agus leas a bhaint as na meáin agus t-idirlíon chun íomhá an Húicéara a chraobhscaoileadh. Dhá réir, táimid ag mealladh daoine óga le cúrsaí loingseoireachta agus scileanna mara eile. Táimid ag obair chun breis áird a tharraingt ar imeachtaí agus féilte a bhaineann leis na Húicéirí, agus ag lorg urraíochtaí ghroíúla do shraitheanna na mbád le go gcuideoidh sé don Chumann fás. Is iomaí pleain eile atá againn chun cáil na Húicéirí a leathnú in earnáil na turasóireachta. Coinnigí súil ar ár suíomh idirlíne agus leathannaí Facebook áit a mbeidh eolas ar fáil faoi ár gcuid tograí éagsúla.

Shéid gaoithe chóiriúil dár Húicéara bheag i logo an Chumainn le dhá scór bliain anuas. Go raibh an ghaoth sin cóiriúil arís, agus an tAtlantach ina teannta, do na báid agus bádóirí ins na blianta atá romhainn!

Nuacht is déanaí

Maria agus Rónán

Go raibh an ghaoth in bhur gcuid seolta agus bord fada saoil ar a gcompórd roimh an mbeirt acu !!!
Breis eolais

Ré órga na Húicéirí

Is bliain speisialta do Chumann Húicéirí na Gaillimhe é 2018 ós go bhfuil muid 40 bliain ar an bhfód i mbliana. Chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár mbreithlá, tá bronntanas speisialta againn do lucht leanúna na mbád: gailearaí ina bhfuil bailiúchán pictiúir ó laethannta...
Breis eolais

Rásaí na Húicéirí

Is mór ag Cumann Huicéirí na Gaillimhe agus Seanchaí Editions cuireadh a thabhairt dhuit chuig seoladh an leabhar nua " Rásaí na Húicéirí ". Ionad: Tigh Khitt - Dáta: Dé Sathairn 2 Nollaig 8 in Cliceáil ANSEO chun é a fheiceáil nó a cheannacht.
Breis eolais

Dinnéar na mBádóirí 2017

Bhí oíche bhreá ag Dinnéar na mBádóirí 2017 le seomra mór lán go béal le bádóirí agus a gclainne. Bhíodar ar fad ag baint sult as an mbéile, agus iad ag roinnt neart gáire sa gcomhluadar bhreá. Dúirt Donncha cúpla focal ag deireadh an dinnéir faoi ghníomhaíochtaí an...
Breis eolais

RIB

Tá bád den déanamh RIB ag an gCumann chun freastal ar na geallta báid le linn an tséisiúir seoltóireachta. Ar bord bíonn an réiteoir chun déanamh cinnte go bhfuil na rásaí rite go cóir, agus tá sí ansin freisin chun teacht i gcabhair ar aon eachtra a mbeadh contúirt...
Breis eolais

Cúrsa Loingseoireachta

Le tacaíocht scéim FLAG Bhord Iascaigh Mara, tá cúrsa loingseoireachta do scór bádóir atá ina mbaill a reachtáil ag Cumann Húicéirína Gaillimhe. Tá fios gur scoth na mbádóirí a bhíonn ag seoladh na húicéirí agus láidreoidh an cúrsa Loingseoireacht Cósta seo lena gcuid...
Breis eolais

Féile an tSrutháin - An Cheathrú Rua

Bí linn ar an Féile an tSrutháin ar 1ú-3ú Meán Fómhair! Imeachtai Fhéile an tSrutháin: Dé hAoine 5.30 i.n - Rása Gleoiteoga Móra & Beaga Léig 1 & 2. Cruinniú Scipéirí ar chéibh an tSrutháin ag a 5. Dé Domhnaigh 9.00 r.n - lascaireacht farraige Urraithe ag Tommy...
Breis eolais

Cruinniú na mBád - Cinn Mhara

Ar an tríú deireadh seachtaine i mí Lúnasa glacann go leor seoltóirí páirt i bhféile trí lá le ceiliúradh a dhéanamh ar na sean-nósanna oibre. Tar éis dóibh na húicéirí a luchtú le móin i gConamara, seolann siad na báid chomh fada le Cinn Mhara do Chruinniú na mBád,...
Breis eolais

Rásaí Ros a Mhíl

Rásaí Ros a 'Mhíl: Dé Sathairn 5ú Lúnasa 2:00 i.n . Cruinniú Scipéirí ar chéibh Ros a Mhíl 3:00 i.n Rása Báid Mhóra agus Leath Bháid
Breis eolais

Rás "Johnny Bailey"

Ritear an geall seo gach bliain in ómós Johnny Bailey, iar-úinéar 'An Capall'. Rás ó Chuigeál go Céibh an Mháimín ina ritheann ach é méid bád in aghaidh a chéile agus nach bhfuil aon phointí sraithe le baint as ós gur in ómós an máistir báid mhóir agus an scipéir de...
Breis eolais

Féile Chuigéal

Is é Féile Chuigéal ár gcéad gheall eile: feicfidh muid ar an Leitir Mealláin sibh ar an deireadh seachtaine deireadh de Iúil (29ú - 30ú) Dé Satharn: 1.00 i.n. Rása Gleoiteoga Beaga agus Gleoiteoga Móra Dé Domhnaigh: 1.00i.n. Rása Báid Mhóra agus Leathbháid
Breis eolais

Regatta na Húicéirí - Cloch na Rón

Bí linn ar an Regatta na Chloch na Rón ar 22ú-23ú iúil! Rásaí tosú ag 3 i.n. ar an dá lá.
Breis eolais

Féile Mhic Dara

Nuashonrú : gan aon rásaí ar an Satharn, mar gheall ar choinníollacha aimsire. Is ag an bhféile sin go díreach a cuireadh tús le “hathbheochan” na húicéirí i 1976, nuair a ghlac an “Morning Star” páirt sa rás ann. An Aifreann Naofa in onóir an Naomh ar siúl ar maidin...
Breis eolais

Féile na mBád Cill Chiaráin

Beidh Féile na mBád Cill Chiaráin ar siúl i mbliana ar an 2ú Iúil 2017. Beidh na báid ar fad ar an Domhnach. S ceidealta mar a leanas: Rása Gleoiteoga Móra & Gleoiteoga Beaga (Léig 1 & 2) ag tosú ag 1.30 pm. Rása Báid Mhóra & Leath Bháid ag tosú ag 4 pm. Bronnadh na...
Breis eolais

Féile an Dóilín

Is é F eile an Dóilín ár gcéad gheall eile: feicfidh muid ar an gCeathrú Rua sibh ar an deireadh seachtaine deireadh de Mheitheamh (23ú - 25ú). Beidh Rasaí báid seoil ann chomh maith le cluichí do ghasúir agus daoine fásta. Bigí linn le haghaidh neart spraoi agus...
Breis eolais

Wiora Rása

Tá na Húicéirí ag glacadh páirt in imeachtaí WIORA - West of Ireland Offshore Racing Association: is deis maith atá anseo chun ár gcuid báid agus traidisiúin a chuir ós comhair lucht na luaimh. Beidh Rás WIORA 2017 á reachtáil ag Club Seoltóireachta Árann i gCill...
Breis eolais

Húicéirí - Húicéirí na Gaillimhe, an leabhar

Te as an bPreas! Tá ‘ Húicéirí - Galway Hookers ’ foilsithe le déanaí ag Seanchaí Editions. I ndiaidh forléargas ar na húicéirí, a gcuid Staire agus a dtoghachaí, cuireann an leabhar eolas ar fáil faoi ghach bád a bhí ag seoladh i séasúr 2016. Cliceáil anseo chun é a...
Breis eolais

Féilire na Rásaí

Tabhair faoi deara le do thoil: d'fhéadfadh na dátaí a bheith éagsúil de bharr na n-aimsir.