Cumann Húicéirí na Gaillimhe

Cruinniu na mBad

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an phobail, tá cinneadh déanta ag Coiste Cruillte na mBád nach mbeidh Regatta / Féile na bliana seo ag dul ar aghaidh mar a bhí beartaithe. I bhfianaise na cúinsí atá ann faoi láthair maidir le Covid-19, mar gheall ar an éiginnteacht maidir le cá bhféadfaimis a bheith i lár mhí Lúnasa, chinn an Coiste go mbeadh sé mífhreagrach sluaite móra a thabhairt chuig an sráidbhaile ag cur athbheochan nó leathadh an víris i mbaol, in ainneoin meastar go bhfuil riosca íseal ag seoltóireacht. Bhí 2020 le bheith mar an 41ú Cruillte na mBád againn agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a thug tacaíocht dúinn ón gcéad Cruicéad i 1979, go háirithe úinéirí, criúnna agus urraitheoirí na mBád as a ndílseacht don Fhéile. Táimid ag tnúth le Cruillte 2021

Michael Brogan - Cathaoirleach

Next Post Previous Post