Polasaí Príobháideachta

Tá an ráiteas príobháideachais seo leagtha amach ag Chumann Húicéirí na Gaillimhe mar léiriú ar a thiomantas daingean don phríobháideachas. Anseo thíos tá eolas faoi na gnásanna atá i bhfeidhm ag Chumann Húicéirí na Gaillimhe maidir le bailiú agus scaipeadh eolais. Is féidir le húsáideoir na suíomhanna gréasáin againn a rochtain agus roinnt de na seirbhísí a úsáid gan aon eolas a thabhairt. Ar an lámh eile, áfach, chun úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne nó seirbhísí iarrtha Chumann Húicéirí na Gaillimhe ní mór do gach úsáideoir buneolas teagmhála agus déimeagrafach a sholáthar. Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile. Ní leanann muid cosán brabhsála aon úsáideora taobh amuigh dár suíomhanna gréasáin féin.

Eolas a bhailíonn https://www.galwayhookers.ie/ga

Aighneachtaí Foirme / Seirbhísí Iarrtha: Más mian le húsáideoirí teagmháil a dhéanamh le Chumann Húicéirí na Gaillimhe maidir le táirgí agus seirbhísí, ní mór dóibh sonraí pearsanta a iontráil. Is iad na seirbhísí dá bhfuil sonraí pearsanta ag teastáil:

  • Clárú linn
  • Teagmháil
  • Foirmeacha iarratais do scéimeanna ar líne

De ghnáth is seoladh ríomhphoist agus ainm an t-eolas atá ag teastáil má dhéanann úsáideoir teagmháil le Chumann Húicéirí na Gaillimhe maidir le seirbhísí. Nuair a dhéanann úsáideoir teagmháil linn maidir le seirbhísí is féidir leis/léi ‘seirbhísí iarrtha’ a roghnú chomh maith chun faisnéis/tairiscintí éagsúla de ríomhphost a iarraidh (féach Gnásanna Seirbhísí Iarrtha thíos). Mura bhfuil fonn ar úsáideoir leanúint de bheith ag fáil ríomhphost ó Chumann Húicéirí na Gaillimhe tar éis dó / di clárú, ní gá ach é sin a chur in iúl agus ní leanfar den teagmháil.

Fianáin

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin a chinntiú go bhfaigheann tú an t-eispéireas is fearr ar ár láithreán gréasáin.Is féidir leat diúltú fianáin a úsáid trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ní mór cuimhneamh, áfach, go bhfuil seans ann nach mbeidh ar do chumas úsáid a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh má roghnaíonn tú na socruithe seo.

Eolas Uathlogáilte

Úsáideann muid do sheoladh IP, do ghníomhairí úsáideora logála UA agus do sheoladh tagarthach chun chuidiú linn diagnóis a dhéanamh ar dheacrachtaí a bhaineann leis an fhreastalaí againn, chun an suíomh Gréasáin a riar agus chun úsáideoirí uathúla a aithint. Baintear úsáid as do sheoladh IP chomh maith chun eolas ginearálta deimeagrafach a bhailiú. Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann Tá tuilleadh eolais faoi do chearta maidir le príobháideachas sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin An Choimisinéara Chosanta Sonraí.

http://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

Ríomhphost

Ó am go chéile úsáideann Chumann Húicéirí na Gaillimhe seoltaí ríomhphoist a bailíodh ó fhoirmeacha ar líne chun eolas a chur amach de ríomhphost chuig síntiúsóirí maidir le seirbhísí Chumann Húicéirí na Gaillimhe. Is féidir cur in iúl ar gach foirm gur mian leat tuilleadh eolais de ríomhphost ó Chumann Húicéirí na Gaillimhe.

Naisc Sheachtracha

Tá naisc le suíomhanna eile ar fáil ar an suíomh seo. Níl Chumann Húicéirí na Gaillimhe freagrach as cleachtais phríobháideachais ná as ábhar na suíomhanna seo.

Slándáil

Tá bearta slándála i bhfeidhm ag an suíomh seo mar chosaint ar chailliúint, mhí-úsáid agus athrú eolais atá faoinár gcúram. Faraor, ní féidir aon ráthaíocht a thabhairt go mbeidh sonraí a sheoltar ar an Idirlíon 100% slán. Dá bhrí sin, cé go ndéanaimid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh do shonraí pearsanta slán, ní féidir le Chumann Húicéirí na Gaillimhe aon dearbhú ná ráthaíocht a thabhairt maidir le slándáil aon eolais a sheolann tú chugainn, táirgí ná seirbhísí ar líne. Ar do phriacal féin atá sé. Ón uair a fhaigheann muid do chuid sonraí, déanann muid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh siad slán ar na córais againn.